Blog: Terug naar kantoor en de vraag die niemand stelt

Terug naar kantoor en de vraag die niemand stelt

Nederland maakt zich op om weer langzaam naar kantoor te gaan. Zoals ik in mijn vorige blog (lees hier) al aangegeven hebt; zie ik de meest fantasievolle oplossingen voorbij komen. Wat ik weinig zie is de beantwoording van de vraag: “Waarom gaan we naar kantoor?” Wat gaan we daar doen? En gaan we naar kantoor of is het een moeten? En: Waarom moeten we dan?

Ik snap het helemaal. Als je de afgelopen periode met 2 honden en 2 kleuters om je heen hebt geprobeerd je werk te doen dan snak je weer naar een plekje in een kantoorpand en een gesprek met een volwassene. Ook al is het vaak een kippenhok en kan je je ongelofelijk ergeren aan je collega’s. De gesprekken gaan in ieder geval over prospects, jaarcijfers, omzet en leveringen en niet over dat er iemand moet plassen. NU! Waar beer is en of het goed is dat Barbie in de wasmachine gaat.

Maar heel veel mensen hebben ook gemerkt dat het thuis veel makkelijker, sneller en efficiënter werkt. Toch wordt van velen verwacht dat ze binnenkort hun neus weer laten zien op kantoor en min of meer het oude patroon zullen oppakken. Waarom??!!

Waarom wordt er in de huidige tijd nog steeds gestuurd op aanwezigheid en niet op output? Managers van Nederland. Je hebt toch ook wel gemerkt dat vele van je medewerkers hun werk prima kunnen doen nu ze thuis zitten. En wat maakt jou het uit of ze daar 10 uur of 2 uur over hebben gedaan. Het werk is gedaan. De taak van managers is niet om te kijken of iemand aanwezig is maar om ervoor te zorgen dat mensen hun werk kunnen doen en medewerkers die problemen hebben, achter blijven of dreigen te ontsporen bij te sturen zodat de doelstellingen van de organisatie worden gehaald. En dat heeft dus helemaal niets te maken met 8 uur op kantoor doorbrengen. Want een groot deel van die 8 uur gaat verloren aan onderbrekingen, sociale gesprekken en niet ter zake doende afleidingen. Daarnaast zijn er ook medewerkers die 1 uur werk in 8 uur weten te stoppen. Dus die aanwezigheid zegt echt niets.

Moeten we het kantoor dan maar afschaffen en permanent thuis gaan werken met zijn allen? De voordelen zijn legio. Minder luchtvervuiling. Minder files. Geen reistijd. Geen afleiding. Ik zie de opmerkingen wel voorbij komen samen met de namen van bedrijven die vol enthousiasme vertellen dat ze hun kantoor hebben opgezegd en dat vanaf nu alle medewerkers vanuit huis gaan werken. Daarbij lopen we dan weer volledig voorbij aan de nadelen die aan thuiswerken zitten. Nadelen zoals: Minder saamhorigheid. Minder collegiaal contact. Minder hulp. En voor sommigen is het gewoon geen optie omdat ze thuis er de mogelijkheden en faciliteiten niet voor hebben.

Er wordt gespeculeerd dat bedrijven flink kunnen bezuinigen op kantoor ruimte maar ook dat bedrijven veel meer ruimte nodig hebben vanwege de 1,5 meter economie. Ik denk dat het kantoorloze bedrijf onder hetzelfde kopje gaat vallen als het papierloze kantoor uit de jaren 80. Leuk idee… maar niet uitvoerbaar. Want het kantoor heeft namelijk ook een hele grote sociale functie. We zijn tenslotte, sociaal gezien, kudde dieren en zonder de kudde kunnen we niet overleven.

Hoe zou het dan wel moeten? Mijn wens voor het nieuwe kantoor na Corona…

Het kantoor is een plek waar we naar toe kunnen als we daar behoefte aan hebben. Gewoon om te werken of om met collega’s te praten. Het is een plek waar we voelen dat we samen een bedrijf vormen, samen voor iets staan. Het is een plek waar we vergaderen, brainstormen, rustig en geconcentreerd kunnen werken of samen met collega’s taken kunnen afhandelen. Het is een plek voor evenement, een showroom en onze speeltuin. Het is de plek waar onze werkwortels liggen. En als we lekker thuis willen werken dan werken we gewoon thuis. Dan houden we via Skype en Zoom contact met klanten en collega’s. Dan zakken we gewoon lekker weg in onze eigen bank om een verslag te lezen en doen we ons werk op onze laptop aan ons bureau of de keukentafel, met ons mobiel er naast.

Het is dus eigenlijk heel simpel. Neem het goede van thuiswerken en zet dat naast het goede van op kantoor werken. Dat is nog eens NIEUW WERKEN …

TERUG